Wettelijk minimumloon 2024 uitgelegd

Geschreven door
Sara
Categorie
Salarissen

Wettelijk Minimumloon voor 2024

Het wettelijk minimumloon is een cruciaal onderdeel van de Nederlandse arbeidswetgeving en heeft directe invloed op veel werknemers in ons land. In 2024 zijn er enkele grote wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het minimumloon, die van invloed zullen zijn op het inkomen van talloze Nederlandse werknemers. In deze artikel gaan we dieper in op deze veranderingen en wat ze betekenen voor zowel werknemers als werkgevers.

1. Verhoging van het Minimumuurloon
Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vastgesteld op € 13,27. Het doel van deze verandering is om werknemers een eerlijker inkomen te bieden dat beter aansluit bij de stijgende kosten van levensonderhoud.
Een fulltimer die 40 uur per week werkt die bijvoorbeeld een vast bedrag per maand krijgt komt neer op €2.317,83 bruto.

2. Extra Verhoging per 1 Juli 2024
Naast de initiële verhoging per 1 januari zal het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 nog eens extra stijgen, namelijk met 1,2%. Deze extra verhoging is aangekondigd met als doel de koopkracht van werknemers te versterken en hen een rechtvaardiger inkomen te bieden.

Wat Betekenen Deze Veranderingen?
Deze veranderingen in het wettelijk minimumloon zijn van groot belang voor zowel werknemers als werkgevers. Voor werknemers betekenen ze een verbetering van hun financiële situatie, waardoor ze beter in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien en een fatsoenlijk leven te leiden. Voor werkgevers kunnen ze leiden tot een toename van de loonkosten, maar ook bijdragen aan een gemotiveerder en productiever werknemersbestand.

Minimumloon per uur naar leeftijd
15 jaar: €3,98
16 jaar: €4,58
17 jaar: €5,24
18 jaar: €6,64
19 jaar: €7,96
20 jaar: €10,62
21 jaar en ouder: €13,27

Berekening: totaal gewerkte uren in de maand x minimumloon = bruto maandbedrag

Rekenvoorbeeld voor vaste maandbedragen
Bij geen afwijking in de uren bijvoorbeeld je werkt vast 40 uur per week dan is dit wellicht handiger voor beide partijen.
In 2024 heb je 262 werkdagen en werk je 8 uur per dag.
2.096 uren in 2024 /12 = 174,6666666667 (174 2/3) x minimumloon = €2.317,83 bruto maandbedrag

Berekening: (aantal arbeidsuren in 1 jaar of 52 weken /12 maanden) x minimumloon = bruto maandbedrag

Uitzondering op minimumloon
Is het bedrijf aangesloten tot een CAO dan volg je de salarisschalen die vermeld staan in de CAO uiteraard.
Daarnaast kan de werkgever zonder CAO ook een hoger salaris aanbieden dan het wettelijke minimumloon.

Conclusie
Het wettelijk minimumloon voor 2024 ondergaat significante veranderingen, met een verhoging van het minimumuurloon per 1 januari en een extra verhoging van 1,2% per 1 juli. Deze aanpassingen hebben tot doel de koopkracht van werknemers te versterken en hen een eerlijker inkomen te bieden dat beter aansluit bij de stijgende kosten van levensonderhoud. Als werknemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en de voordelen ervan te benutten, terwijl werkgevers zich moeten voorbereiden op de mogelijke impact ervan op hun bedrijfskosten.