Belastingrente wat is het en waarom betaal je het?

Geschreven door
Sara

Belastingrente: Wat is het en waarom betaal je het?

Als zelfstandig ondernemer kom je in aanraking met verschillende soorten belastingen. Het tijdig indienen en betalen van belastingaangiften kan soms echter een uitdaging zijn. 

Wanneer je te laat bent met het indienen van je aangiften, kan dit leiden tot belastingrente. 
Maar wat houdt belastingrente precies in en waarom moet je het betalen?
Belastingrente is een vergoeding die je aan de Belastingdienst betaalt over het bedrag aan belasting dat je verschuldigd bent. Dit betekent dat je na afloop van een bepaalde periode direct de belasting verschuldigd bent. 
De rente loopt door tot het moment waarop de Belastingdienst je aangifte heeft verwerkt en een aanslag heeft opgelegd. 

Bijvoorbeeld je hebt in 2023 winst gemaakt in je eenmanszaak dan hoor je de aangifte inkomstenbelasting voor 1 Mei 2024 in te dienen. Doe je het later dan rekent de Belastingdienst 6% rente vanaf 1 juli 2024. 

Als je wel aangifte doet maar niet op tijd betaalt, wordt er 4% invorderingsrente berekend en daarnaast kunnen er boetes worden opgelegd.
Het is belangrijk om te weten dat in deze blog alleen belastingrente wordt besproken die wordt berekend als je te laat aangifte doet of te laat betaald.

Hoe wordt die 6% belastingrente berekend?
De Belastingdienst berekent belastingrente naar verhouding over het bedrag aan verschuldigde belasting. De dagen waarover belastingrente wordt berekend, worden eerst gedeeld door het aantal dagen in het jaar. Hierbij spelen drie factoren een rol: het bedrag aan verschuldigde belasting, het rentepercentage en de periode waarover de belasting wordt berekend.

Voorbeeld:
Stel, je moet € 15.000 aan belasting betalen met een rentepercentage van 6%. Als de periode waarover de belasting moet worden betaald 30 dagen bedraagt, wordt de belastingrente als volgt berekend:

€ 15.000 x 6% x (30/365) = € 73

P.s. Reken dit wel uit in een rekenmachine waar je haakjes kunt gebruiken.

Belastingrente per belastingsoort
De belastingrente en de periode waarover deze wordt berekend, verschillen per soort belasting. Voor de inkomstenbelasting wordt bijvoorbeeld belastingrente berekend als je te laat bent met het indienen van je aangifte, tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst. Ook voor de vennootschapsbelasting geldt een specifieke periode waarover belastingrente wordt berekend, namelijk tot 6 weken na de opgelegde aanslag.

Hoe voorkom je belastingrente?
Om belastingrente te voorkomen, is het cruciaal om je belastingaangiften tijdig in te dienen. Als dit niet mogelijk is, kun je overwegen om een voorlopige aanslag in te dienen. Hiermee betaal je al gedurende het jaar belasting op basis van een schatting van je winst. Op die manier kun je het risico op belastingrente verkleinen.

Conclusie
Belastingrente kan een vervelende verrassing zijn als je te laat bent met het indienen van je belastingaangiften. Door je aangiften tijdig in te dienen of gebruik te maken van een voorlopige aanslag, kun je dit echter grotendeels voorkomen. Het is dus belangrijk om hier tijdig aandacht aan te besteden om onnodige kosten te voorkomen.

Heb je vragen over belastingrente of wil je advies over het tijdig indienen van je belastingaangiften? Neem dan gerust contact op met jouw boekhouder bij Sarabel. Wij kunnen je helpen om je belastingzaken op orde te houden en eventuele verrassingen te voorkomen.